General, Josep Maria Via, Pensament

SABER APROFITAR EL TALENT DEL SECTOR PRIVAT PER AL SECTOR PÚBLIC I VICEVERSA (MILLORAR LA FUNCIÓ PÚBLICA II)

Com vaig comentar en el post anterior, i seguint el mencionat article de Francisco Longo (Secretari General d’ESADE i expert en polítiques públiques), “Menos de lo mismo no es reformar la Administración” d’”El País”,...

Read more